مانکنهایی با سر قو

‏به بهانه جلوگیری از تحریک جامعه با مانکن‌های زن، سر مانکن‌ها به قو تغییر پیدا کرده!!
🤦🏻‍♂

Categories:   Picture

Comments

Sorry, comments are closed for this item.