حتی ديگه نميشه مثل پيغمبرا ساده زندگی کرد

🔴خرما کيلويی۹۰۰۰تومن/شيربطری۳۰۰۰تومن

💠حتی ديگه نميشه مثل پيغمبرا ساده زندگی کرد ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺰﺍﺭﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﯾﻮﺏ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻫﻢ بالا نمياد!

Categories:   Picture

Comments

Sorry, comments are closed for this item.