هر چه یك جامعه بیشتر از حقیقت فاصله بگیرد افراد آن جامعه از آنان که حقیقت را می گویند نیز بيشتر متنفر خواهند شد

هر چه یك جامعه بیشتر از حقیقت فاصله بگیرد افراد آن جامعه از آنان که حقیقت را می گویند نیز بيشتر متنفر خواهند شد!!

#جورج_اورول

Categories:   نقل قول

Comments

Sorry, comments are closed for this item.