بارش مدفوع بر سر هندی ها

هندی ها از مدفوع های سنگ شده که بر سرشان جاری شده بود، ترسیدند.

روستائیان هندی ابتدا سنگ های مدفوعی که 10 کیلو وزنشان بود را با تکه های یخ اشتباه گرفته بودند که از آسمان برسرشان جاری شده بود.

ساکنان روستا، واقع در نزدیکی شهر گورگان هند فکر کردند که صدای مهیب با سقوط شهاب سنگ های یخی مرتبط است، اما بعد از آب شدن آنها، فهمیدند که هواپیما مدفوع انسانی را از هوا روی روستا پرتاب کرده است.

شایان ذکر است که مدفوع در ارتفاع زیاد یخ می زند. این حادثه 10 روز پس از آن اتفاق افتاد که پرتاب فضولات انسانی برای تمام خطوط هوایی ممنوع شده بود.

در هند مجازات پرتاب فضولات انسانی از هوا 50 هزار روپیه (حدود 700 دلار) است.

 

Categories:   خبر

Comments

Sorry, comments are closed for this item.