تصویر جالبی از ابرهای بارش زا که درست روی مرز ایران متوقف شده اند !

تصویر جالبی از ابرهای بارش زا که درست روی مرز ایران متوقف شده اند!

توجه داشته باشید که این تصویر متعلق به روز سیزده ژانویه است که از این لینک قابل دسترسی میباشد.
Nasa Wordview 01.13.2018

برای مشاهده جزئیات تصویر روی آن لمس کنید (یا کلیک کنید).

همانطور که گفته شد عکس بالا متعلق به روز سیزدهم ژانویه سال جاری یعنی بیست و سوم دی ماه 1396 میباشد در جدیدترین تصویر از منطقه ذکر شده در نقشه هواشناسی ناسا، تغییراتی در وضعیت قرار گرفتن ابرها دیده میشود.

تصویری که در زیر مشاهده میکنید تازه ترین تصویر (بیست و سوم ژانویه 2018) میباشد که حاکی از ورود مقداری از ابرهای بارش زا به داخل کشور است.

وضعیت هوای فعلی کشور به نقل از سازمان هواشناسی:

Categories:   Picture

Comments

Sorry, comments are closed for this item.