آغاز مصاحبه‌ با کارکنان شناور چینی کریستال درباره تصادف با سانچی

  • مصاحبه با خدمه کشتی کریستال چینی توسط کمیته از روز جمعه شروع می شود.
  • اطلاعات استخراج شده از دو جعبه سیاه (VDR )در اختیار ۴ کشور قرار گرفته و از آنجا که بخشی از اطلاعات کدینگ است، روند دی کدینگ باید طی شود که البته مشکلی وجود ندارد و تنها زمان بر است.
  • اطلاعات مختلفی از طریق جعبه سیاه دو کشتی به دست می آید و کشورها برای مشورت از سازمان های اصلی کشورهایشان اقدام کرده اند تا به علل اصلی سانحه دسترسی پیدا کنند.

مهم‌ترین حرف‌های هادی حق‌شناس،‌معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران درباره رمزخوانی جعبه سیاه نفت‌کش سانچی و فله‌بر کریستال

  • جعبه سیاه این دو کشتی با حضور نمایندگان ایران، چین، هنگ‌کنگ و پاناما (مالکان و صاحبان پرچم کشتی‌ها) بازگشایی و روند رمزخوانی آن آغاز شد.
  • اطلاعات استخراج‌شده از دو جعبه سیاه در اختیار 4چهار کشور قرار گرفته و از آنجا که بخشی از اطلاعات رمزی است، روند رمزگشایی باید طی شود که تنها زمان‌بر است.
  • اطلاعات مختلفی از جعبه سیاه دو کشتی به دست می‌آید و تا علل اصلی سانحه دسترسی پیدا کنند.
  • از روز جمعه گفت‌وگو هم‌زمان با بررسی جعبه سیاه دو شناور با کارکنان شناور چینی آغاز می‌شود که با است.
  • از سازمان جهانی دریانوردی (IMO) نماینده‌ای در کمیته بررسی سانحه سانچی وجود ندارد، اما این کمیته موظف است گزارش مستمر به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارائه کند.

Categories:   خبر

Comments

Sorry, comments are closed for this item.